FACILITIES

STANDARD FACILITIES

IRC has the best standards in modern medical technologies, Physiotherapy machines, specialized exercise equipment, standardized treatment & rehabilitation areas, to create exceptional environments that allow IRC to bring athletes the best effectiveness for treatment and rehabilitation.

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ TƯ VẤN TẠI IRC

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.