PERFORMANCE TRAINING

INTRODUCE

In addition to recovery, IRC also develops lesson plans to help athletes prevent injury, maintain their performance, and develop special skills in sports such as strength, agility, speed, fitness, coordination and balance maintenance.

Our focus is that the Athletes will practice with with specially designed lesson plans based on their chosen sport, it helps athletes to develop with advanced expertise, become more confident and achieve their sport goals.

PERFORMANCE TRAINING PROGRAMS

PREVENTION

Most of the players suffer from musculoskeletal problems. These musculoskeletal problems lead to the wrong movement, one of the causes of trauma.

DIRC’s Injury Prevention Service helps to restore balance in the body while minimizing the risk of injury, suitable for athletes who do not immediately feel pain or have already suffered pain and are worried about their injury.

CONDITIONING

When entering the tournament, all the players have to play continuously, if you cannot maintain a stable performance during the time of playing and training, your body will lose its balance. This leads to reduced performance and creates risks of injury. The IRC’s maintenance service helps to maintain the players’ fitness in the best way.

We will provide optimized training for each player’s sport to help maximize efficiency in improving and maintaining performance.

PERFORMANCE TRAINING

Khác biệt với luyện tập thông thường, trọng tâm của chương trình Performance Training là NÂNG CAO thành tích của vận động viên trong thi đấu và đạt được những mục tiêu thể thao mà mình mong muốn thông qua việc luyện tập về thể chất và tinh thần với cường độ cao và phát triển chuyên sâu vào một bộ môn thể thao cụ thể.

Tại IRC, chúng tôi đánh giá kỹ lưỡng đặc điểm cá nhân như độ tuổi, giới tính, thể chất và kinh nghiệm, kết hợp những tiến bộ nhất trong khoa học thể thao và vận động học. Từ đó giúp vận động viên xây dựng một kế hoạch tập luyện cá nhân hóa, hoàn hảo nhất nhằm cải thiện kỹ năng tổng thể như:

Bạn sẽ được huấn luyện và dẫn dắt trực tiếp bởi đội ngũ chuyên gia – những người đã và đang giúp các Vận động viên quốc gia phát triển chuyên môn thể thao. Thông qua môi trường chuyên nghiệp và đầy đủ điều kiện thuận lợi tại IRC, cùng với sự cam kết và kiên định tập luyện của bản thân, chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng về mặt thể chất, đạt được phong độ tốt nhất để tự tin thành công trong môn thể thao mà mình đã chọn.

REGISTER NOW FOR FREE CONSULTATION

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ TƯ VẤN TẠI IRC

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.